grundad 1922

Tintin av Inglatintin 6

Far: Blitz von der Seveniger Mühle
Mor: Jaktklippans Butterfly Flip

Mått: 39 x 48 Tänder: 42 st, korrekt bett LL värde N/N

Meriter
168 Skog Utmärkt
NB Förliggare 1 ggr Godkänd
GA-prov Sprängare 2 ggr Godkänd
Viltspårsprov 1:a pris 3 ggr Godkänd
Viltspårsprov anlagsklass Godkänd


Utställningsmerit
2:a pris Jaktklass
 

Tintin är en mycket social och talangfull hund. Han är en total jaktmaskin! Tintin har ett utmärkt sök och hans
drevtider ligger mellan 25-50 minuter med en snabb återgång efter avslutat drev. Tintin besitter mycket hög
viltskärpa. Hans arbetssätt i gryt är mycket rutinerat, beslutsamt och uthålligt. Tintins vildsvinsarbete är också
mycket rutinerat och beslutsamt. Han har en mycket stor vattenpassion. Där till är han en utmärkt spårhund och
blev i ung ålder SEVCH.
Detta är en hund som kenneln värdesätter mycket högt.

 


Trolle av Inglatrolle1

Far: Blitz von der Seveniger Mühle
Mor: Jaktklippans Butterfly Flip

Mått: 39 x 48 Tänder: 42 st, korrekt bett LL värde N/N

Meriter
GA-prov Sprängare 2 ggr Godkänd
Viltspår anlagsprov Godkänd


Trolle kom tillbaka till oss i vuxen ålder och är en ren jakthund. Vi använder honom bara till klövviltsjakt på älg
och hjort och vildsvin. Han har visat sig vara en mycket bra och effektiv jakthund. Han har stort självständigt sök
och han har ett tätt men mycket bra skall och besitter en mycket hög viltskärpa. Hans drevtid är 5 till 15 min med
snabb återgång efter avslutad drev. Han har stor vattenpassion och är därtill mycket bra eftersöks hund.
Det är en hund som alltid åker med när husse far bort på godsjakt.

 


Traja av Inglatraja1

Far: Blitz von der Seveniger Mühle
Mor: Jaktklippans Butterfly Flip

Mått: 35 x 47 Tänder: 42 st, korrekt bett LL värde N/N

Meriter
168 Skog Utmärkt
NB Förliggare 1 ggr Godkänd
GA-prov Sprängare 2 ggr Godkänd
Viltspårsprov 1:a pris 3ggr Godkänd
Viltspårsprov anlagsklass Godkänd


Utställningsmerit
2:a pris Jaktklass
 

Traja är en hund som vi använder till all slags jakt. Hon är en utmärkt drivare med drevtider mellan
25-50 minuter med snabb återgång efter avslutat drev. Hennes grytarbete är uthålligt med en utmärkt skärpa.
Traja är en mycket bra vilspårshund och hon blev i ung ålder SEVCH.
Detta är en tik som vi värdesätter mycket högt och kommer bygga vår framtida avel på.

 


Madame Terrors Kw N-Bismarckhundar 043

Far: Kendo Vom Grenzkamm
Mor: Viltskräckens Kh Wilda

Mått: 35 x 47 Tänder: 42 st, korrekt bett LL värde N/N*

Meriter
Grytanlagsprov
Kvalitet 1

Utställningsmerit 

 

Bismarck är en ny hund hos oss. Han är en väldigt social och trevlig hund. Bismarck har även visat sig
vara en mycket bra grythund och han  har sedan ungålder  visat sig  ha en mycket stor jaktlust och
är en riktig hejare på att driva. Hans drevtider är 30 till 90 minuter! Något långt.
Han har också visa sig ha en utmärkt vattenpassion och även visat sig duktig som spårhund.
Bismarck är en hund som husse värdesätter mycket högt och hoppas mycket på i framtiden.